Wisła - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Wisła

«WІSŁA» – польський науковий журнал з питань фольклору та етнографії. Виходив у Варшаві 1887– 1905 та 1916–17 з різною періодичністю. Друкувалися статті І. Франка, М. Стороженка, М. Сумцова, М. Янчука; записи з укр. фольклору різних жанрів, матеріали з етнології, порівнял. фольклористики, питань взаємодії усної нар. творчості і писем. літ-ри, про укр.-польс. літ. і фольклорні зв’язки, огляд змісту ж. «КС» за 1896; рецензії, зокрема Я. Карловича на «Малорусскую свадьбу в Корницком приходе Константиновского уезда Седлецкой губернии» М. Янчука; Л. Василевського на зб. пісень М. Врабеля та «Нову збірку народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок і замовлянь» М. Комарова; В. Сирокомлі на нарис «З краю гуцулів» Ю. Шнайдер; С. Здзярського на статтю «На Гуцульщині» Е. Дунінського тощо. Характеристика та огляд змісту видання за 1887–92 подано у ст. «Польський фольклористичний журнал „Wisùa”» Л. Василевського (ж. «Житє і слово», 1894, т. 1).

І. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2005