Вісник аграрної наукпи Причорномор’я - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник аграрної наукпи Причорномор’я

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ ПРИЧОРНОМО́Р’Я» Засн. 1997 Микол. с.-г. ін-том, яким і видається (нині аграр. ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати дослідж. з питань с.-г., тех. та екон. наук. Гол. ред. – В. Шебанін (від 2002).

О. І. Кубінець

Стаття оновлена: 2005