Вісник білоцерківського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник білоцерківського державного аграрного університету

«ВІ́СНИК БІЛОЦЕРКІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 500 прим. Висвітлює актуал. питання діагностики, лікування та профілактики хвороб с.-г. тварин; агробіол. основи землеробства; заг.-біол. закономірності морфоадаптив., регенератив., репаратив. процесів у тканинах. Гол. ред. – В. Власенко.

Г. Г. Харута

Стаття оновлена: 2005