Вісник геодезії та картографії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник геодезії та картографії

«ВІ́СНИК ГЕОДЕ́ЗІЇ ТА КАРТОГРА́ФІЇ» Засн. 1993 Гол. упр. геодезії, картографії та кадастру при КМ України (нині Укргеодезкартографія) і Укр. т-вом геодезії, аерокосміч. зйомок і картографії. Видавець – Укргеодезкартографія. Виходить укр. мовою 4 рази на рік (1994–96 – двічі на рік, 1997 – 1 раз на рік). Наклад – 500 прим. Висвітлюються питання розвитку картогр.-геодезич. галузі, досягнення вітчизн. науки та вироб-ва, світ. досвід з цієї проблематики. Гол. ред. – Р. Сосса (від 2005).

Р. І. Сосса

Стаття оновлена: 2005