Вісник глухівського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник глухівського державного педагогічного університету

«ВІ́СНИК ГЛУ́ХІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2002 як продовження «Ежегодника Глуховского учительского института», випуск якого було припинено 1914. Виходить серією «Педагогічні науки» двічі на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., а також рос., англ. мовами. Висвітлюються актуал. проблеми педагогіки, зокрема виховання в сім’ї, школі, дошкіл., профес.-тех., вищому навч. закладах, з орієнтацією на нац. та заг.-люд. цінності; історія становлення пед. думки в Україні. Гол. ред. – О. Курок.

В. П. Зінченко

Стаття оновлена: 2005