Вісник державного комітету архівів України — Енциклопедія Сучасної України

Вісник державного комітету архівів України

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО КОМІТЕ́ТУ АРХІ́ВІВ УКРАЇ́НИ» Засн. 2000 у Києві. Виходить щокварталу укр. мовою. Засн. і видавець – Держ. ком-т архівів України. Публікує офіц. акти Президента, ВР, КМ України, що стосуються питань розвитку архів. справи і діяльності архів. установ; накази, рішення колегії та ін. нормативні документи Держ. ком-ту архівів України. Осн. рубрики: «Офіц. акти вищих органів держ. влади і упр. з архів. справи та діловодства», «Нормативні та метод. документи Держ. ком-ту архівів України», «Хроніка архів. життя», «Міжнар. контакти архів. установ», «Нові видання», «Рішення колегії Держ. ком-ту архівів України», «Консультації і роз’яснення», «Архіви у світі», «Інформатизація архів. справи», «Архіви у мас-медіа». Голова редколегії – Г. Боряк (від 2002).

І. Б. Матяш

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
І. Б. Матяш . Вісник державного комітету архівів України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34772 (дата звернення: 13.05.2021)