Вісник державного комітету архівів України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник державного комітету архівів України


Вісник державного комітету архівів України

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО КОМІТЕ́ТУ АРХІ́ВІВ УКРАЇ́НИ» Засн. 2000 у Києві. Виходить щокварталу укр. мовою. Засн. і видавець – Держ. ком-т архівів України. Публікує офіц. акти Президента, ВР, КМ України, що стосуються питань розвитку архів. справи і діяльності архів. установ; накази, рішення колегії та ін. нормативні документи Держ. ком-ту архівів України. Осн. рубрики: «Офіц. акти вищих органів держ. влади і упр. з архів. справи та діловодства», «Нормативні та метод. документи Держ. ком-ту архівів України», «Хроніка архів. життя», «Міжнар. контакти архів. установ», «Нові видання», «Рішення колегії Держ. ком-ту архівів України», «Консультації і роз’яснення», «Архіви у світі», «Інформатизація архів. справи», «Архіви у мас-медіа». Голова редколегії – Г. Боряк (від 2002).

Статтю оновлено: 2005