Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв


Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ КЕРІВНИ́Х КА́ДРІВ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1999 у Києві. Виходить щокварталу укр. мовою, наклад – 1000 прим., розповсюджується в Україні. Темат. спрямованість видання – показ ролі культури як важл. чинника розбудови повноцін. демократ. сусп-ва, основи для формування ціліс. культурно-нац. ідентичності та висвітлення процесів реформування системи орг-ції культурно-мист. життя в Україні. Осн. рубрики: «Філософія», «Мистецтвознавство», «Історія», «Політологія». Гол. ред. – В. Бітаєв (від 1999).

Статтю оновлено: 2005