Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ імені акад. В. Лазаряна» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік укр., рос. та англ. мовами накладом 200–250 прим. Осн. тематика: рухомий склад і тяга поїздів, ремонт і експлуатація транспорт. засобів, електр. транспорт, залізнична колія, екологія на транспорті, транспортне буд-во, АСК на транспорті, моделювання задач транспорту і економіки. Гол. ред. – О. Пшінько.

І. П. Корженевич

Статтю оновлено: 2005