Вісник донецького університету економіки та права - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник донецького університету економіки та права

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА» Засн. 2000 як «Вісник Донецького інституту економіки та господарського права», від 2004 – сучасна назва. Виходить 2 рази на рік. Наклад – 350 прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Публікує статті, присвяч. актуал. питанням сучас. економіки, зокрема функціонуванню та реформуванню підпр-в, інновац. діяльності й інституц. перетворенням в Україні, упр. регіонами, аграр. відносинам, проблемам екон.-матем. моделювання та методології підготовки кадрів вищої кваліфікації. Серед чл. наук.-редакц. ради – О. Амоша, В. Мамутов, М. Чумаченко. Гол. ред. – Я. Берсуцький (від 2000).

Л. М. Скирневська

Стаття оновлена: 2005