Вісник Житомирського державного технологічого університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Житомирського державного технологічого університету

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994 як «Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту», від 2003 – сучасна назва. Виходить щокварталу укр. мовою накладом 300 прим. Розповсюджується в Україні. Публікує статті з тех. (машинознавство та обробка матеріалів у машинобудуванні, авіац. та ракетно-космічна техніка, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислюв. техніка та автоматизація, хім. технології, транспорт, розробка корис. копалин тощо), екон. (теорія та практика бухгалтер. обліку в умовах ринку, економіка, менеджмент і маркетинг), фундам. та гуманітар. наук. Гол. ред. – П. Мельничук.

Л. В. Гончарук

Стаття оновлена: 2005