Вісник Запорізького юридичного інституту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Запорізького юридичного інституту

«ВІ́СНИК ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ЮРИДИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1997. Виходить укр. мовою щокварталу. Наклад – 300 прим. Друкує статті, присвяч. проблемам розвитку правничих наук; узагальнення досвіду боротьби зі злочинністю; підготовки фахівців для органів МВС. Серед рубрик – «Розбудова держави і права: теорія та практика», «Проблеми цивільного, трудового та підприємницького права», «Боротьба зі злочинністю: проблеми практики, науково-методичне забезпечення». Гол. ред. – С. Алфьоров (від 2002).

Г. О. Душейко

Стаття оновлена: 2005