Вісник інституту економіки та прогнозування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник інституту економіки та прогнозування

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ТА ПРОГНОЗУВА́ННЯ» Засн. 2002 у Києві як «Вісник Інституту економічного прогнозування». Від 2005 – сучасна назва. Виходить укр. мовою один раз на рік. Наклад – 300 прим. Висвітлює питання, що обговорюються на організов. Ін-том симпозіумах, конференціях, круглих столах, міжвідом. засіданнях, присвяч. актуал. проблемам соц.-екон. розвитку України. Гол. ред. – Б. Кваснюк (від 2002).

Ю. Г. Абаніна

Стаття оновлена: 2005