Вісник Київського національного лінгвістичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Київського національного лінгвістичного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЛІНГВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 у Києві як серія «Історія, економіка, філософія» (гол. ред. – Ю. Терещенко). Від 1998 виходять також серії «Філологія» (від 2002 гол. ред. – М. Кочерган) і «Педагогіка та психологія» (гол. ред. – С. Ніколаєва). Матеріали публікуються укр., рос., нім., англ., франц. та іспан. мовами. Усі серії є фаховими виданнями з відповід. галузей науки, публікуються двічі на рік. Наклад – 300 прим.

С. М. Назаров

Статтю оновлено: 2005