Вісник Київського національного торговельно-економічного університету | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету


Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Вісник Київського державного торговельно-економічного університету»; від 2000 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік. Матеріали друкує укр., рос. і англ. мовами. Містить статті з актуал. проблем розвитку економіки, підприємництва, фінанс. і податк. сфер, удосконалення обліку і аудиту, впровадження у навч. процес новіт. навч. технологій. Висвітлює також питання формування сучас. світогляду, опанування істор. спадщини тощо. Раз на рік видає спецвипуск студент. наук. робіт, 2–3 рази – темат. спецвипуски (зазвичай з матеріалами міжнар. конф., які проходять в Ун-ті). Голова редколегії – А. Мазаракі.

Статтю оновлено: 2005