Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну


Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ» Засн. 1999 як «Вісник Державної академії легкої промисловості України». Від 2002 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. У виданні друкуються результати наук. дослідж., виконаних в Ун-ті. Гол. ред. – О. Волков.

Статтю оновлено: 2005