Вісник Київського національного університету технологій та дизайну - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ» Засн. 1999 як «Вісник Державної академії легкої промисловості України». Від 2002 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. У виданні друкуються результати наук. дослідж., виконаних в Ун-ті. Гол. ред. – О. Волков.

В. В. Кострицький

Стаття оновлена: 2005