Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету

«ВІ́СНИК КРЕМЕНЧУ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Проблеми створення нових машин і технологій», від 2002 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює актуал. питання в галузі електромех. систем та автоматизації, електр. машин і апаратів, енергетики та енергоресурсозбереження, інформ. систем і систем моделювання, електрон. апаратів, комп’ютер. техніки й інформ. технологій, транспорту, дорожніх та буд. машин, нових технологій у машинобудуванні, фіз. процесів гірн. вироб-ва, екол. безпеки тощо. Гол. ред. – М. Загірняк.

А. В. Луговой

Стаття оновлена: 2005