Вісник Львівської державної фінансової академії | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Львівської державної фінансової академії


Вісник Львівської державної фінансової академії

«ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ФІНА́НСОВОЇ АКАДЕ́МІЇ» Засн. 2001 як «Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту», від 2004 – сучасна назва. Виходить укр. мовою 2–3 рази на рік. Наклад – 300 прим. Друкує статті з питань бюджет. і податк. політики, розвитку підприємництва, екон. і соц. проблем держави, навч.-метод. дослідження з питань освіти й виховання. Гол. ред. – П. Буряк (від 2001).

Статтю оновлено: 2005