Вісник науки і техніки | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник науки і техніки


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження, пром. електроніка. Гол. ред. – А. Марченко (від 2003).

Статтю оновлено: 2005