Вісник національного авіаційного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник національного авіаційного університету

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО АВІАЦІ́ЙНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Виходить від 1998 у Києві. Періодичність – 4 рази на рік, матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Наклад – 100 прим. Гол. ред. – В. Бабак (від 1998). Осн. тематика публікацій: інформ.-діагност. системи, аеронавігація, сучасні авіац. технології, аерокосмічні системи моніторингу та керування, аеропорти та їх інфраструктура.

В. П. Харченко

Стаття оновлена: 2005