Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”


Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ УКРАЇ́НИ “КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т”» Виходить окремими серіями. Серія «Машиностроение» засн. 1964. Наклад – 200 прим. Публікує статті з прогресив. техніки і технологій машинобудування, висвітлює сучасні проблеми механіки деформів. тіла та обробки матеріалів тиском, тех. та нетрадицій. гідроаеромеханіки. Гол. ред. – М. Бобир. Серія «Приладобудування» засн. 1970. Наклад – 250 прим. Осн. тематика: теорія і практика сучас. прецизій. приладобудування та навігацій. приладів і систем, методи та системи оптично-електрон. та цифр. обробки сигналів, контроль та діагностика процесів і систем у приладобудуванні, наук.-аналіт. та екол. приладобудування, проблеми вироб-ва приладів та систем тощо. Гол. ред. – Г. Тимчик. Обидві серії виходять двічі на рік, матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Серія «Гірництво» засн. 1998. Виходить двічі на рік накладом 200 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Містить статті з фіз. процесів гірн. вироб-ва, питань геотехнології, гірн. машин та обладнання, електрифікації та автоматизації гірн. робіт, геоекології та охорони праці. Відп. ред. – В. Воробйов. Серія «Філософія. Психологія. Педагогіка» засн. 2001. Виходить тричі на рік накладом 350 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика визначається назвою серії. Гол. ред. – Б. Новиков.

Статтю оновлено: 2005