Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ “ХА́РКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т”» Засн. 1961 як «Вестник Харьковского политехнического института», від 1994 – «Вестник Харьковского государственного политехнического университета», від 2001 – сучасна назва. Щороку виходить 40–45 номерів за 20-ма темат. напрямами: автоматика та приладобудування (відп. ред. – П. Качанов); автомобіле- і тракторобудування (В. Самородов); двигуни внутр. згоряння (А. Шеховцов); динаміка і міцність машин (О. Морачковський); електроенергетика і перетворювал. техніка (В. Себко); енергет. і теплотех. процеси й устаткування (А. Бойко); колісні та гусеничні машини спец. призначення (Є. Александров); нові рішення у сучас. технологіях (Є. Сокол); проблеми автоматизов. електроприводу (В. Клепіков); проблеми мех. приводу (А. Кириченко); проблеми вдосконалення електр. машин і апаратів (В. Данько); радіофізика й іоносфера (В. Таран); різання й інструмент у технол. системах (А. Грабченко); систем. аналіз, керування й інформ. технології (М. Годлевський); тех. прогрес та ефективність вироб-ва (П. Перерва); технологія машинобудування (Ю. Тимофієв); філософія (В. Лозовий); філос. антропологія та філософія культури (Т. Воропай); хімія, хім. технології та екологія (М. Рищенко). Наклад – 100 прим. Матеріали публікуються укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Випуск збірників координує рада, яку очолює Л. Товажнянський.

В. М. Луньова, Ю. І. Зайцев

Стаття оновлена: 2005