Вісник національного університету водного господарства та природокористування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник національного університету водного господарства та природокористування

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ» Засн. 1998 як «Вісник Української державної академії водного господарства». Назва змінювалась у зв’язку зі зміною назви навч. закладу. Виходить щокварталу укр. мовою. Осн. тематика: нові результати наук. дослідж. в галузі тех. (гідротехніка, гідромеліорація, рац. використання і охорона природ. ресурсів, гідротех. споруди та гідравліка, буд. механіка, матеріали та конструкції, водопостачання та водовідведення, очищення техноген. води, машинознавство, інж. геодезія та ін.), с.-г. (меліорація, викорис-тання меліоров. земель, екологія) та екон. (регіон. економіка і упр., економіка підпр-в, облік і аудит та ін.) наук; розповсюдження досвіду впровадження наук. результатів у вироб-во та навч. процес, наук. роботи аспірантів, студентів. Друкуються також статті за результатами наук. конф., що їх проводять в Ун-ті.

В. С. Мошинський

Стаття оновлена: 2005