Вісник національного університету “Львівська політехніка” - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник національного університету “Львівська політехніка”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ “ЛЬВІ́ВСЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА”» Виходить укр. мовою. Охоплює низку серій, серед яких – «Хімія, технологія речовин та їх застосування» (від 1966; наклад – 100 прим.; розділи – неорган. хімія і технологія, фіз. та колоїдна хімія, орган. хімія, технологія продуктів бродіння, біотехнологія та фармація, продукти орган. синтезу, хім. інженерія та пром. екологія, хім. технологія силікатів, хімія та технологія високомолекуляр. сполук і композиц. матеріалів; відп. ред. – Й. Ятчишин) і «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (від 1996; наклад – 110 прим.; відп. ред. – О. Кузьмін), які виходять двічі на рік, а також щорічні серії: «Автоматика, вимірювання та керування» (від 1958; наклад – 100 прим.; відп. ред. – В. Дудикевич), «Теорія і практика буд-ва» (від 1965; наклад – 100 прим.; відп. ред. – М. Саницький), «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація» (від 1965; наклад – 150 прим.; відп. ред. – Є. Пістун), «Електроенергет. та електромех. системи» (від 1969; наклад – 100 прим.; відп. ред. – О. Лозинський), «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» (від 1969; наклад – 100 прим.; відп. ред. – І. Кузьо), «Електроніка» (від 1969; наклад – 100 прим.; відп. ред. – Д. Заячук), «Оптимізація вироб. процесів і тех. контроль у машинобудуванні та приладобудуванні» (від 1983; наклад – 100 прим.; відп. ред. – З. Стоцько), «Проблеми економіки та управління» (від 1994; наклад – 110 прим.; відп. ред. – Й. Петрович), «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки» (від 1995; наклад – 100 прим.; відп. ред. – Я. Буджак), «Комп’ютерна інженерія та інформ. технології» (від 1996; наклад – 300 прим.; розділи – арх-ра та компоненти комп’ютер. систем, моделювання процесів і систем, методи й алгоритми сучас. інформ. технологій; відп. ред. – Ю. Рашкевич), «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» (від 1996; наклад – 100 прим.; відп. ред. – М. Лобур), «Арх-ра» (від 1996; наклад – 150 прим.; розділи – арх-ра та ідеологія в істор. контексті, арх-ра між демократією та тоталітаризмом у 20 – на поч. 21 ст., теор.-методол. аспекти відношення архітектура–ідеологія, співвідношення категорій містобудування та ідеології; відп. ред. – Б. Черкес), «Радіоелектроніка та телекомунікації» (від 1997; наклад – 100 прим.; відп. ред. – Л. Недоступ), «Інформ. системи та мережі» (від 1997; наклад – 150 прим.; відп. ред. – В. Пасічник), «Держава та армія» (від 1998; наклад – 100 прим.; відп. ред. – Л. Дещинський), «Комп’ютерні системи та мережі» (від 1998; наклад – 100 прим.; відп. ред. – А. Мельник), «Проблеми укр. термінології» (від 1998; наклад – 180 прим.; відп. ред. – Л. Полюга), «Логістика» (від 2000; наклад – 150 прим.; відп. ред. – Є. Крикавський), «Філософські науки» (від 2003; наклад – 100 прим.; відп. ред. – В. Лисий). Осн. тематика визначається назвами серій.

Ю. Я. Бобало

Статтю оновлено: 2005