Вісник національної академії державного управління при Президентові України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник національної академії державного управління при Президентові України


Вісник національної академії державного управління при Президентові України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ» Засн. у Києві 1996 як «Вісник Української академії державного управління при Президентові України», від 2003 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік укр. мовою. Наклад – 500 прим. Роз-повсюджується в Україні та за кордоном. У виданні публікуються останні наук. розробки та дослідж. з питань філософії, методології, теорії та історії держ. упр., держ. служби, служби в органах місц. самоврядування, економіки, політології, права, соц. і гуманітар. політики. Гол. ред. – В. Луговий (від 1996).

Статтю оновлено: 2005