Вісник Національної академії наук України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Національної академії наук України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. у жовтні 1928 в Києві. Видається укр. мовою. Висвітлює актуал. проблеми сучас. укр. та світ. науки, аналізує перспективи її розвитку, організовує обговорення нових наукових проектів і програм. Назва журналу змінювалася: «Вісті Всеукраїнської академії наук» (1928–34), «Вісті Української академії наук» (1935–36), «Вісті Академії наук УРСР» (1936–46), «Вісник Академії наук Української РСР» (від 1947), «Вісник Академії наук України» (від 1991), від квітня 1994 – сучасна назва. Подаються проблем.-аналіт. статті, огляди, повідомлення, полем. виступи, рецензії тощо. Перші публікації «Вісника» орієнтовані на наук. розробки в Академії, потреби нар.-госп. і культур. буд-ва в Україні. Під час 2-ї світ. війни «Вісник» виходив в Уфі (РФ). Від 1960 – у складі «Доповідей АН УРСР». Як самост. видання «Вісник» відновлено 1969. Матеріали 80– 90-х рр. порушують важливі питання орг-ції науки, розвитку тих її галузей, які визначають кардинал. напрями НТП, роблять найбільший внесок у розвиток соціогуманітар. наук, мають першочергове значення для виконання екон., соц., екол., наук.-тех. програм. Тематика автор. статей журналу відображає зміни сусп. процесів в Україні та світі: інновац. розвиток в Україні, єдиний європ. інформ. простір, укр. сусп-во в добу глобалізації, розвиток новіт. технологій. Розділ «Офіційні матеріали» подає відомості про заг. збори НАНУ, її відділень, звіти ін-тів Академії, Укази Президента України про присудження Держ. премій у галузі н. і т., інформацію про лауреатів премій імені видат. учених України, міжнар. наук. співроб-во. У розділі «Люди науки» – інформація про видат. учених історії та сьогодення. На сторінках журналу друкували свої аналітичні та полемічні статті М. Амосов, В. Бар’яхтар, І. Дзюба, І. Курас, Б. Патон, В. Семиноженко, К. Ситник, П. Сохань та ін. Розділ «Форуми» інформує про конф., семінари, симпозіуми, які відбуваються в Україні та в ін. країнах. «Вісник» систематично подає матеріали до ювіл. дат академіків, чл.-кор. НАНУ. Гол. ред. – О. Палладін, Б. Чернишов, Г. Курдюмов, Б. Патон (від 1969).

Літ.: Торжевська Г. «Віснику Національної академії наук України» – 70 років // Вісн. НАНУ. 1998. № 9/10; Журнал і час // Там само. 2003. № 10.

Н. І. Моісеєнко

Статтю оновлено: 2005