Вісник Одеського національного морського університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Одеського національного морського університету

«ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МОРСЬКО́ГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Виходить 4 рази на рік; матеріали публікуються укр., рос. та англ. мовами. Наклад – понад 300 прим. Розповсюджується в Україні, Росії, країнах Балтії, В’єтнамі та Китаї. Гол. ред. – Ю. Воробйов. Публікує дослідж. з питань теорії корабля, проектування сучас. і перспектив. типів суден і їх силового устаткування, використання мор. шляхів і портів, механізації та автоматизації портових робіт, керування мор. транспортом у сучас. умовах.

Г. І. Силакова

Стаття оновлена: 2005