Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури


Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури

«ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ» Засн. 2000. Виходить 4 рази на рік укр., рос. і англ. мовами, накладом 100 прим. Публікує результати експерим.-теор. дослідж. у галузях арх-ри і буд-ва. Гол. ред. – В. Дорофеєв.

Статтю оновлено: 2005