Вісник Полтавської державної аграрної академії | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Полтавської державної аграрної академії


Вісник Полтавської державної аграрної академії

«ВІ́СНИК ПОЛТА́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРА́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ» Засн. 1998 як «Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту», від 2002 – сучасна назва. У 1998 вийшов 1 номер, 1999–2004 видавався 6 разів на рік, від 2004 – щокварталу. Наклад – 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Осн. рубрики: «С. госп-во», «Вет. медицина та тваринництво», «Економіка», «Історія с.-г. науки і ветеринарії», «Сторінка молодого вченого» тощо. Окремі номери присвячені видатним ученим, ювілеям або подіям. Гол. ред. – В. Писаренко (від 1998).

Статтю оновлено: 2005