Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

«ВІ́СНИК ПРИДНІПРО́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ» Виходить щомісяця від 1997. Публікує матеріали укр. і рос. мовами. Інформує про осн. результати дослідж. у галузі тех., екон., фіз.-мат. наук, арх-ри, про орг-цію навч.-вихов. процесу, міжнар. зв’язки, вчених Академії, розвиток студент. науки. Гол. ред. – В. Большаков.

Статтю оновлено: 2005