Вісник прикарпатського університету | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник прикарпатського університету


Вісник прикарпатського університету

«ВІ́СНИК ПРИКАРПА́ТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995, виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад – 300 прим., голова редакц. ради – В. Ґрещук. Під цією назвою виходить серія галуз. видань Ун-ту. У серії «Мистецтвознавство» (голова редколегії – М. Станкевич) публікуються наук. статті, у яких висвітлюються теор. й істор. проблеми розвитку укр. образотвор. і муз. мист-в, розглядаються питання муз. культури Галичини, теорії і практики виконавства, нар. творчості. У серії «Філософські і психологічні науки» друкуються матеріали з теор.-гносеол. і методол. проблем філософії (С. Возняк). Серія «Хімія» містить статті з питань хімії високомолекуляр. сполук, корозії металів та хім. опору матеріалів, хім. технології і технології пластмас, композиц. матеріалів, методів дослідж. у хімії (М. Хабер). У серії «Педагогіка» подаються результати наук. дослідж. з теорій навчання та нац. виховання, історії педагогіки (Н. Лисенко). Серія «Біологія» висвітлює наук. дослідж. з біології, генетики, ентомології, ботаніки, екології (В. Парпан). Наук. статті серії «Історія» присвяч. проблемам археології, історії України, етнополіт. процесам в Україні (М. Кугутяк). Матеріали з актуал. проблем теорії та історії філол. науки, лінгвіст. та літературознав. інтерпретації худож. тексту, поетики літ. твору видаються у серії «Філологія» (В. Матвіїшин). Серія «Математика і фізика» містить актуал. дослідж. у галузі розвитку фіз. науки (Д. Фреїк). У серії «Економіка» розглядаються проблеми розвитку економіки, актуал. питання регіон. екон. зростання (М. Романюк). Географія розповсюдження – територія України та пров. наук. заклади за межами України відповідно до серій «Вісника».

Статтю оновлено: 2005