Вісник соціально-економічних досліджень - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник соціально-економічних досліджень

«ВІ́СНИК СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1997 Одес. екон. ун-том. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами; наклад – бл. 500 прим. Географія розповсюдження: Україна, країни СНД, Польща, Болгарія, Німеччина. Темат. спрямованість – оприлюднення результатів наук. дослідж., присвяч. проблемам формування ринк. механізму господарювання, його організац.-екон., інформ. та екол. забезпеченню. Статті містять висновки та пропозиції щодо пріоритет. напрямів розвитку бізнесу та регулювання стану малого підприємництва в регіоні. Гол. ред. – М. Звєряков (від 1997).

А. І. Ковальов

Стаття оновлена: 2005