Вісник стоматології — Енциклопедія Сучасної України

Вісник стоматології

«ВІ́СНИК СТОМАТОЛО́ГІЇ» Засн. 1994 Одес. НДІ стоматології, яким і видається (нині Ін-т стоматології АМНУ), Асоц. стоматологів України, Одес. обл. клін. стоматол. поліклінікою. Виходить щокварталу, матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Наклад – 800 прим. Розповсюджується в Україні, Росії та Білорусі. Висвітлює актуал. проблеми теорії та практики стоматології. Гол. ред. – К. Косенко (від 1994).

Г. М. Варава

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Г. М. Варава . Вісник стоматології // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34855 (дата звернення: 18.05.2021)