Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

«ВІ́СНИК СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Даля» Засн. у Луганську 1995 як «Вісник Східноукраїнського державного університету», від 2000 – сучасна назва. Виходить щомісяця накладом 100–300 прим. Укр., рос. та англ. мовами друкуються результати дисертац. робіт, наук. статті з актуал. питань тех. та екон. наук, фізики, математики, хімії, біології, філософії, філології, педагогіки, психології, соціології, політики, фіз. виховання і спорту, держ. керування. Гол. ред. – О. Голубенко.

А. О. Андрющук

Стаття оновлена: 2005