Вісник Тернопільського державного економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Тернопільського державного економічного університету

«ВІ́СНИК ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 як «Вісник Тернопільської академії народного господарства». Від вересня 2005 – сучасна назва. Виходить укр. мовою 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Осн. рубрики: «Теорія і практика економічного зростання», «Теоретичні і практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму», «Економіка підприємства та управління виробництвом», «Міжнародна економіка і зовнішньополітична діяльність», «Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту». Журнал висвітлює питання теор. обґрунтування і практ. вирішення екон. проблем сучас. світу. Щороку виходять 2 додатк. випуски, присвяч. екон. інтеграції України в ЄС і світ. ринок. Гол. ред. – А. Мельник (від 2002).

П. З. Гуцал

Стаття оновлена: 2005