Вісник української академії банківської справи | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник української академії банківської справи


Вісник української академії банківської справи

«ВІ́СНИК УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ» Засн. 1996 у Сумах. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 500 прим. Друкує статті з питань фінансів, грош. обігу і кредиту, публікує осн. результати дисертац. робіт. Гол. ред. – А. Єпіфанов (від 2005).

Статтю оновлено: 2005