Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Н. Каразіна» Продовжує «Звіти про стан Харківського університету» (1842– 69), «Протоколи засідань Ради Харківського університету» (1863–73), «Записки Харківського університету» (1874–82; 1883–92 – не виходили). 1893– 1905 видання редагував Д. Овсянико-Куликовський, 1906–07 – Є. Редін. Після ліквідації Ун-ту 1926–28 виходили «Записки Харківського інституту народної освіти ім. О. О. Потебні» (т. 1–3). У 1935–54 видавалися «Ученые записки Харьковского государственного университета» (т. 1– 145). Від 1964 виходив «Вісник Харківського університету», від 1999 – із сучас. назвою. Видається щороку рос. та укр. мовами, накладом 150–300 прим. Розповсюджується шляхом книгообміну серед ВНЗів України, СНД. Друкуються наук. дослідж. ф-тів та кафедр з найважливіших галузей сусп., природознав. і тех. наук, наук. огляди і повідомлення, матеріали, присвяч. історії науки та видатним науковцям. У різні роки існували й продовжують виходити такі серії: «Астрономія», «Біологія», «Геологія та географія», «Економіка», «Іноземні мови», «Історія», «Математика і механіка», «Політекономія», «Психологія», «Радіофізика та електроніка» та ін. 1964–80 вийшли № 1–206, 1981–2004 – № 207– 607.

В. Д. Прокопова , Ю. Ю. Полякова

Стаття оновлена: 2005