Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДИЗА́ЙНУ І МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1999 як «Вісник Харківського художньо-промислового інституту», від 2001 – сучасна назва. Виходить щомісяця, матеріали публікуються укр. та рос. мовами; наклад – 100–120 прим. Тематика вид. – мист-во, арх-ра. Гол. ред. – В. Даниленко (від 2003).

Статтю оновлено: 2005