Вісник Харківської державної академії культури | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник Харківської державної академії культури


Вісник Харківської державної академії культури

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ КУЛЬТУ́РИ» Засн. 1999 як продовження міжвідом. наук.-метод. збірника «Бібліотекознавство і бібліографія». Виходить 2–3 рази на рік укр. мовою, наклад – 500 прим. Тематика видання – методол., теор., істор., метод. та організац. проблеми культурол., інформ., бібліотеч. діяльності, сучасні тенденції розвитку культурології, педагогіки, інформатики, книгознавства, документознавства, бібліотекознавства. Осн. розділи: «Теорія та історія культури», «Книгознавство, бібліотекознавство, інформатика», «Педагогіка», «Рецензії». Гол. ред. – Н. Кушнаренко (від 1999).

Статтю оновлено: 2005