Вісник ХНАУ — Енциклопедія Сучасної України

Вісник ХНАУ

«ВІ́СНИК ХНАУ» Засн. 1997 як «Вісник ХДАУ», від 2002 – сучасна назва. Видавець – Харків. аграр. ун-т. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Серії: «Агроґрунтознавство, агрохімія, заг. землеробство, ліс. госп-во» (голова редколегії – Д. Тихоненко), «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» (М. Бобро), «Ентомологія і фітопатологія» (Є. Білецький), «Економіка АПК і природокористування» (В. Мартьянов). Публікує статті з питань підвищення продуктивності с.-г. культур, землеробства, рослинництва, генетики, селекції та насінництва, механізації с.-г. вироб-ва, плодоовочівництва, лісівництва, ґрунтознавства, захисту рослин, з проблем соц.-екон. розвитку земел. відносин і форм господарювання в АПК.

В. Й. Шиян

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
В. Й. Шиян . Вісник ХНАУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34872 (дата звернення: 13.05.2021)