Вісник ХНТУСГ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вісник ХНТУСГ


Вісник ХНТУСГ

«ВІ́СНИК ХНТУСГ» Засн. 2004 Харків. тех. ун-том с. госп-ва. Виходить 10 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Серії: «Сучасні напрями технології та механізації процесів перероб. та харч. вироб-в», «Підвищення надійності відновлюв. деталей машин», «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», «Механізація с.-г. вироб-ва», «Ринк. трансформація економіки АПК». Осн. тематика визначається назвами серій. Гол. ред. – Є. Толстенко.

Статтю оновлено: 2005