Вісник Чернігівського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету

«ВІ́СНИК ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Виходить 6 разів на рік. Матеріали друкуються укр. мовою. Наклад – 300 прим. Серії: «Педагогічні науки», «Психологічні науки», «Філософські науки», «Історичні науки». Висвітлює проблеми заг. педагогіки та історії педагогіки, навчання у вищій та середній школі, педагогіки початк. школи, соц., пед. та вікової психології, теорії та історії культури, проблем вітчизн. та всесвіт. історії. Гол. ред. – М. Носко (від 2005).

В. О. Дятлов

Статтю оновлено: 2005