Вісти Лебединського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів і Лебединського повітового відділу українроста - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісти Лебединського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів і Лебединського повітового відділу українроста

«ВІ́СТИ ЛЕБЕДИ́НСЬКОГО ПОВІТО́ВОГО ВИКОНА́ВЧОГО КОМІТЕ́ТУ РА́ДИ РОБІТНИ́ЧИХ, СЕЛЯ́НСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІ́ЙСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ І ЛЕБЕДИ́НСЬКОГО ПОВІТО́ВОГО ВІ́ДДІЛУ УКРАЇНРОСТА» Засн. 1920 у Лебедині (нині місто Сум. обл.). Виходили двічі на тиждень укр. і рос. мовами. Відп. ред. – С. Кричевський, Г. Грановський. Осн. тематика – громадсько-політична. Друкувалися законодавчі і розпорядчі документи вищих і місц. органів рад. влади. Осн. рубрики: «Оборона Республіки», «Дії і розпорядження Радянської влади», «По Радянській Федерації», «За кордоном», «Партійне життя», «В Радянських установах», «В Лебедині», «По Лебединському повіту», «Сторінка молоді». Спецвипуски: «Продовольча справа», «Червоноармієць», «Робітниця».

В. М. Власенко

Стаття оновлена: 2005