Вістник Одеської комісії краєзнавства при всеукраїнській академії наук | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вістник Одеської комісії краєзнавства при всеукраїнській академії наук


Вістник Одеської комісії краєзнавства при всеукраїнській академії наук

«ВІ́СТНИК ОДЕ́СЬКОЇ КОМІ́СІЇ КРАЄЗНА́ВСТВА ПРИ ВСЕУКРАЇ́НСЬКІЙ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К» Спрямов. на популяризацію діяльності секцій комісії. Виходив 1924–30 (5 чисел). Містив статут комісії, звіти її бюро та секцій: вивчення природ. багатств, археол., соц.-істор., етногр.-діалектол., нім., вивчення грец. нац. меншості і підсекції художників-краєзнавців, а також виклади доповідей на засіданнях секцій, тексти розвідок, публікації архів. документів, фольклорист. записи, бібліогр. матеріали, некрологи. Серед праць – «Про охорону природи» О. Браунера, «Лимани Північного Причорномор’я на картах минулих століть» М. Загоровського, «Викопні ґрунти Одещини» В. Крокоса, «Матеріали до вивчення прісноводної фауни околиць Одеси» О. Пренделя, «Розкопки Устатово-Великокуяльницького поля культурних залишків» М. Болтенка, «Поховання, датовані джучидськими монетами» В. Гошкевича, «Любимівське городище» І. Фабриціуса, «Матеріали з археології та історії Первомайщини» П. Харламповича, «До історії залізничного будівництва на Україні» О. Варнеке, «Історики Запоріжжя ХVІІІ ст.» Н. Василенко-Полонської, «Діяльність П. О. Зубова з управління Степовою Україною» Є. Загоровського, «Старовинні шляхи Одещини» Ф. Петруня, «Західні шляхи торгівлі України-Руси» М. Рубінштейна, «До століття кінця Задунайської Січі Запорізької (1775–1828 рр.)» О. Рябініна-Скляревського, «До питання про етнографічні праці Де-Ля-Фліза» М. Алексєєва, «Уваги до дієприкметників в українській мові» П. Бузука, «Чумацтво в ХVІІ–ХVІІІ ст.» Н. Букатевича, «До етнографічної діяльності С. В. Руданського» В. Герасименка, «Українське весілля» П. Сікиринського, «Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині» С. Цвєтка, «Купальський обряд у селі Дуфінці на Одещині» Б. Юрківського, «Етнографічні дослідження у німецьких колоніях України» В. Жирмунського, «Давнє грецьке поховання в с. Червоні Маяки Одеської округи» С. Дложевського. У зв’язку з репресіями 1930–31 багатьох членів комісія згорнула роботу. Відп. ред. – С. Дложевський.

Літ.: Зленко Г. Одеська комісія краєзнавства та її друкований орган // Вістн. Одес. комісії краєзнавства при ВУАН. 1924–1930: Хронол. розпис змісту. О., 1999.

Статтю оновлено: 2005