Вістник Українського відділу народного комісаріату справ національних - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вістник Українського відділу народного комісаріату справ національних

«ВІ́СТНИК УКРАЇ́НСЬКОГО ВІ́ДДІЛУ НАРО́ДНОГО КОМІСАРІА́ТУ СПРАВ НАЦІОНА́ЛЬНИХ» Засн. як офіц. орган укр. відділу Нар. комісаріату у справах національностей РСФРР. За задумом мав бути україномов. тижневиком. Виходив 1918–22 нерегулярно. Здійснював більшов. агітацію і пропаганду серед українців у Росії та на теренах України; висвітлював діяльність структур укр. відділу (біженців, заг., зв’язку, політ. еміграції, культурно-просвітн.) Нар. комісаріату у справах національностей РСФРР; друкував укр. мовою осн. законодавчі постанови більшов. уряду (зокрема Конституцію РСФРР, Декларацію прав народів Росії), а також інформував про осн. події культур. життя українців у Росії (відкриття пам’ятника Т. Шевченку у Москві тощо). У рубриці «Історія революції на Україні за 1917–18 pp.» популяризувався ленін. погляд на розвиток нац. рев. руху, в рубриках «На роздоріжжі», «Політ. хроніка», «Що діється на Вкраїні» подавалися осн. політ. події часів Гетьманщини, австро-нім. окупації України 1918, Директорії. За жанром більшість матеріалів – політ. фейлетони.

Л. Д. Якубова

Стаття оновлена: 2005