Власенко Василь Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Власенко Василь Михайлович

ВЛА́СЕНКО Василь Михайлович (16. 09. 1921, с. Яблунька, нині смт Буча Київ. обл. – 08. 09. 2012, Київ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1967), проф. (1969).Чл.-кор. НАНУ (1976). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія УРСР (1970), премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1984), премія РМ СРСР (1990). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Учасник 2-ї світ. війни. Навч. у Моск. військ.-хім. академії (1941–42), закін. Київ. політех. ін-т (1948). Працював на вироб-ві; у Держ. ін-ті азот. пром-сті (Москва, 1953–58, ст. н. с.); 1958–2000 – в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): ст. н. с., зав. засн. ним (1967) відділу каталітич. очистки газів (від 1981 – екол. каталізу); від 2000 – в Ін-ті сорбції та проблем ендоекології НАНУ (Київ). Сфера наук. діяльності В. охоплює питання гетероген. каталізу та хім. технології каталізаторів і каталітич. процесів. Розробив високоефективні процеси очищення технол. газів від шкідл. домішок кисню, оксидів вуглецю (в азот. пром-сті), гомологів метану (в пром-сті хлороорган. синтезу). Дослідив закономірності генезису складних оксидів шпінельної структури – хромітів та алюмінатів з високорозвин. поверхнею, що дало змогу створити ефективні каталізатори процесів синтезу метанолу та метиламінів, а також окиснення галогеноорган. сполук. Сформулював фіз.-хім. основи екол. каталізу газофазних реакцій, запропонував нові одностадійні безвідхідні синтези – хлор-окси-процес (процес В., 1982) і синтез метиламінів, розробив ефективні каталізатори цих процесів. Створив тонкоплівкові контакти з електропідігріванням для процесів тех. (синтез формальдегіду з метанолу) та екол. (окиснення монооксиду вуглецю) каталізів.

Пр.: Механизм каталитического гидрирования оксидов углерода в метан // УХ. 1969. Т. 38, № 9 (співавт.); Каталитическая очистка газов. К., 1973; Методы приготовления промышленных катализаторов // Проблемы теории и практики исследований в области катализа. К., 1973; Производство цинк-хромовых катализаторов синтеза спиртов // ХТ. 1975. № 3; Экология и экономика. К., 1986 (співавт.); Физико-химические основы экологического катализа газофазных реакций // ТЭХ. 1993. Т. 29, № 6; Каталитическое хлорирование метана в присутствии кислорода // Доп. НАНУ. 1998. № 4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016
Цитувати статтю
В. Г. Кошечко . Власенко Василь Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35096 (дата звернення: 27.02.2021).