Власенко Микола Юхимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Власенко Микола  Юхимович

ВЛА́СЕНКО Микола Юхимович (01. 09. 1936, с. Микулинці Літин. р-ну Вінн. обл.) – вчений-агрохімік. Д-р с.-г. н. (1983), проф. (1988). Премія УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (1999). Закін. Білорус. с.-г. академію (м. Горки Могильов. обл., 1962). Відтоді до 1968 працював у Білорус. НДІ землеробства (м. Жодіно Мінської обл.); 1969–86 – зав. лаб. удобрення картоплі Укр. НДІ картопляного госп-ва (смт Немішаєве Київ. обл.); від 1986 – зав. каф. ботаніки та фізіології рослин Білоцерків. аграр. ун-ту. Розробив і впровадив у вироб-во систему мінерал. живлення осн. реєстрованих сортів картоплі, що вирощують на насіння; основи прогнозування стійкості картоплі до вірус. хвороб та збереження її продуктивності у репродукціях за біохім. складом бульб; запропонував систему удобрення для сортових технологій високопродуктив. сортів у різних ґрунтово-клімат. умовах.

Пр.: Удобрение картофеля. Москва, 1978; Химический состав картофеля и пути улучшения его качества. К., 1979 (співавт.); Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай. К., 1989 (співавт.); Фізіологія та біохімія картоплі. К., 1998 (співавт.); Насінництво картоплі. Біла Церква, 2000 (співавт.); Картопля. Т. 1. К., 2002 (співавт.); Картопля: Практ. енциклопедія. Лц., 2003 (співавт.).

М. Я. Молоцький, В. С. Куценко

Стаття оновлена: 2005