Власенко Михайло Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Власенко Михайло Антонович


Власенко Михайло  Антонович

ВЛА́СЕНКО Михайло Антонович (11. 12. 1940, с. Миропілля Краснопіл. р-ну Сум. обл.) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (1993), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2004). Премія ім. М. Стражеска АМН СРСР (1989). Закін. Харків. мед. ін-т (1964), де й працював від 1967: у 1977–95 – доц.; від 1995 – в Харків. мед. академії післядиплом. освіти: зав. каф. терапії та нефрології. Досліджує патогенез артеріал. гіпертензії, стан простагландинів, ренін-ангіотензивної та симпато-адреналової систем при серц.-судин. патології; вивчає патогенетичні механізми гострого інфаркту міокарда, недостатності кровообігу та кардіоген. шоку; розробляє методи тромболітичної терапії, медикаментоз. захисту міокарда та корекції гемодинамічних змін у гострому періоді інфаркту міокарда.

Пр.: Инфаркт миокарда. Москва, 1981 (співавт.); Неосложненные и осложненные формы заживления инфаркта миокарда. К., 1992; Коррекция гиперлипопротеидемий при лечении атеросклероза // Артериал. гипертония и инфаркт миокарда. Х., 1997; Патологические аспекты дисфункции эндотелия у больных ишемической болезнью сердца // Актуал. проблемы мед. науки. Х., 1998 (співавт.); К вопросу рестриктивного поражения сердца // Проблеми мед. науки та освіти. 2000. № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005