Власенко Наталія Андріївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Власенко Наталія Андріївна


Власенко Наталія  Андріївна

ВЛА́СЕНКО Наталія Андріївна (03. 01. 1929, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1984). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1973). Премія ім. В. Лашкарьова НАНУ (2003). Закін. Харків. ун-т (1952), де і працювала. Від 1960 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): ст. н. с., 1966–95 – зав. відділу електролюмінесценції, від 1995 – пров. н. с. Наук. дослідження: електролюмінесценція, фотолюмінесценція та оптика тонких напівпровідник. плівок. Зробила знач. внесок у розвиток сучас. фіз. уявлень про механізми збудження та старіння в тонкоплівкових електролюмінесцент. структурах (ТПЕЛС), роль інтерференційних і магніт. ефектів, фіз. модель власної пам’яті та природу просторовонеоднорід. динаміч. станів у світінні, а також у розроблення оптоелектрон. пристроїв на базі ТПЕЛС.

Пр.: Исследование электролюминесценции сублимат-фосфора ZnS:Mn // Оптика и спектроскопия. 1960. Т. 8, № 1 (співавт.); Physical Processes in Thin-Film Electroluminescent MSM, MSIM and MISIM Structures // Acta Polytechnica Scandinavica. Appl. Phys. Ser. 1990. № 170; On nature of centers responsible for inherent memory in ZnS:Mn thin-film electroluminescent devices // J. Crystal Growth. 2000. Т. 216 (співавт.); On origin of rapid portion of luminance-voltage dependence of ZnS:Mn TFEL devices and its aging behaviour // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2002. Т. 5, № 1 (співавт.); Self-Organization Patterns in Electroluminescence of Bistable ZnS:Mn Thin-Film Structures // Там само. 2004. T. 7, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005