Власник Леонід Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Власник Леонід  Іванович

ВЛА́СИК Леонід Іванович (03. 12. 1957, с. Сказинці Могилів-Поділ. р-ну Вінн. обл.) – токсиколог-гігієніст. Д-р мед. н. (2001), проф. (2004). Закін. Чернів. мед. ін-т (1985, нині Буковин. мед. ун-т), де відтоді й працює (з перервою): від 1999 – зав. каф. гігієни й екології; одночасно від 1990 – у Чернів. НДІ медико-екол. проблем: зав. лаб. гігієн. нормування полютантів, від 1994 – дир. Досліджує проблему вікової чутливості організму до ксенобіотиків. Започаткував вивчення чутливості генет.-детермінов. типів метаболізму до впливу шкідливих чи потенційно шкідливих факторів довкілля.

Пр.: Вікові особливості розвитку хроноконцентраційного ефекту під впливом смертельних доз натрію нітрату та свинцю ацетату // Соврем. проблемы токсикологии. 2001. № 4; Вплив деяких несприятливих факторів навколишнього середовища на фізичний розвиток дитячого населення м. Чернівці // Гігієна населених місць. 2001. Вип. 38; Аналіз сезонної динаміки забруднення азотовмісними речовинами питної води децентралізованих джерел водопостачання Чернівецької області // БМВ. 2002. № 6; Динаміка змін поведінкових реакцій білих щурів ювенільного віку з різним типом ацетилування за умов підгострого впливу хлориду кадмію та нітрату натрію // Там само. 2003. № 3 (усі – співавт.).

В. І. Білоус

Стаття оновлена: 2005