Власюк Анатолій Павлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Власюк Анатолій Павлович


Власюк Анатолій Павлович

ВЛАСЮ́К Анатолій Павлович (21. 03. 1957, с. Вілія Остроз. р-ну Рівнен. обл.) – математик. Д-р тех. н. (1996), проф. (2002). Закін. Рівнен. пед. ін-т (1979). Від 1987 працює у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): від 1997 – проф., зав. каф. інформ. систем та матем. моделювання, від 1999 – зав. каф. приклад. математики, водночас від 2000 – декан ф-ту приклад. математики і комп’ютерно-інтегров. систем. Розробляє чисел. і чисел.-аналіт. методи матем. моделювання та прогнозування складних фіз.-хім. процесів підзем. гідромеханіки.

Пр.: Чисельне розв’язання одного класу задач, що зустрічаються в теорії фільтраційної консолідації // Доп. НАНУ. 2000. № 6 (співавт.); Чисельне моделювання процесу переносу сольових розчинів в основах гідротехнічних об’єктів // Кібернетика. 2002. Вип. 3 (співавт.); Практикум з програмування в середовищі TURBO PASCAL: Навч. посіб. Р., 2003; Математичне моделювання консолідації ґрунтів у процесі фільтрації сольових розчинів. Р., 2004 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005